gazete uşak, uşak haber, uşak gazete, son dakika uşak

Bayrama sayılı günler kala ,kurban pazarları hareketlenmeye başladı.Peki kurban ibadetimizi yaparken ,kurban edeceğimiz hayvanın özellikleri nasıl olmalı?

Merak edenler için araştırdık.
Hangi hayvanlardan kurban olur, kurbanlığın vasıfları nelerdir?
Kurban olarak kesilecek hayvanın öncelikle sağlıklı olması gerekir. Yüce Allah’a yakınlık için kesilecek kurbanın en iyi cins olması tavsiye edilir.
Kurban olabilecek hayvanlar: Deve, sığır (inek, öküz, manda) ve davar (koyun, keçi) cin-sinden hayvanlardır. Bunların hem erkek hem dişisi kurban olabilir.
Koyun ve keçinin bir yıllığı kurban edilir. Ancak altı ayını doldurmuş olan kuzu annesinden ayırt edilemeyecek kadar gösterişli ve semiz ise kurban edilebilir. Oğlak için bu durum geçerli değildir.
Sığır ve mandanın iki, devenin ise beş yaşında olanı kurban edilir.
Aşağıda sayacağımız kusurlardan birisini veya birkaçını taşıyan hayvan kurban olarak kesilemez:

1- Bir veya iki gözü kör olan hayvan kurban olmaz.(Kulağının, kuyruğunun, gözünün azı arızalı olan kurban olur.)

2- Kemiklerinde ilik kalmayacak derecede zayıf olan hayvan kurban olmaz.

3- Kesileceği yere gidemeyecek kadar topal ve hasta hayvan da kurban olmaz.
(Hanefî mezhebine göre üç ayağı üzerinde yürürken, dördüncü ayağını da destek almak için yere koyabilen hayvan kurban olur.
Kesim esnasında yere yatırılırken ayağı kırılan veya gözüne sert bir cisim batmasıyla kör olan hayvan kurban olur.

4- Doğuştan kör, kulaksız veya tek kulaklı olan ve hiç kuyruğu olamayan hayvan kurban olmaz. Ancak yaradılıştan kuyruğu küçük olan hayvan kurban olur
Hanefî mezhebine göre; kulağının veya kuyruğunun yarısından fazlası kesik hayvan kurban olmaz.
Kulağı veya kuyruğu kesildiği halde, bu organlarının en az üçte ikilik kısmı mevcut olan hayvan kurban olur.

5- Hanefî mezhebine göre memelerinden birisi kesik bulunan koyun ve keçi kurban olmaz; bu durumdaki deve veya sığır ise kurban olur. ancak her iki memesi de kesik olan deve ve sığır da kurban olmaz.

6- Dişlerinin çoğu dökülmüş olan hayvan kurban olmaz. Ancak dişlerinin az kısmı dökülüp çoğu kalmış ise kurban olur.

7- Boynuzları kökünden kırılmış olan hayvan kurban olmaz. Ancak yaratılıştan boynuzsuz olan veya boynuzlu olduğu halde sonradan boynuzunun bir kısmı kırılmış bulunan hayvan kurban olur.

8- Hayvanın uyuz ve deli olması, topallaması kurban olmasına mani değildir. Ancak, uyuzluk ve delilik, hayvanın otlamasına ve beslenmesine mani olacak derecede ileri ise, o hayvan kurban olmaz.

9- Dili kesik olup, bu yüzden otlayamayan hayvan kurban olmaz. Ancak dilinin kesik olması otlamasına engel teşkil etmiyorsa, kurban olur.

10- Bir ayağı veya daha fazlası kesik olan hayvan kurban olmaz.
Bizi Allah’a yaklaştıran bir ibadet olan Kurban,malla yapılan bir ibadet. Allah’a sunduğumuz kurbanımızı nasıl itina ile seçmemiz gerekiyorsa ,ona göre de davranmamız gerekir.
Gerçi Allah Zülcelal, bütün hayvanlara bağırıp çağırmayı,onlara küfretmeyi ve dövmeyi hoş karşılamamıştır ancak mesele kurban ibadeti olunca biraz daha hassaslaşıyor tabi.
Kurban keserken özellikle hayvana sıkıntı vermemeye dikkat etmelidir.Hayvanların itilip kakılarak, dövülerek kurban edilmesi vahşiliktir, İslam ahlakına sığmaz.Kurban kesilecek yerin temizliğine de azami ölçüde dikkat etmek gerekir.
kurbanın mekruhları
1- Kurbanlık hayvanın yününden veya sütünden yararlanılması,
2- Kurbanlık hayvanın değiştirilmesi,
3- Kurbanlık hayvana binilmesi,
4- Bulunması mekruh olan kusuru taşıyan hayvanın kurban edilmesi,
5- Kurbanın ehl-i kitaptan birine kestirilmesi,
6- Satın alınan kurbanlığa sonradan ortak olunması,
7- Kurban etinin veya derisinin satılması,
8- Kurban etinin nakledilmesi, (Bunu alt bölümde açıklamışızdır bakılabilir.)
9- Kurban etinin veya derisinin kasap ücreti olarak verilmesi.

Müstehapları
1- Kurban edilecek hayvanın bir müddet alı konup beslenmesi,
2- Kurbanlık hayvanın boynuna gerdanlık gibi süs türünden bir şey takılması,
3- Kurbanın semiz olması,
4- Kesimden önce veya sonra dua okunması,
5- Elinden geliyorsa sahibinin kesmesi,
6- Kesildikten sonra gerdanlığın tasadduk edilmesi,
7- Kurbanın kesilmesinden sonra iki rek’at namaz kılması,
8- Kurbanın etinden sahibinin yemesi,
9- Kurban etinden tasadduk edilmesi.

29 Ağustos 2017 - 16:46 'de eklendi.

Kurbanlık Hayvanların Özellikleri ve Kurbanlığa Davranış Nasıl Omalı

Bayrama sayılı günler kala ,kurban pazarları hareketlenmeye başladı.Peki kurban ibadetimizi yaparken ,kurban edeceğimiz hayvanın özellikleri nasıl olmalı? Merak edenler için araştırdık. Hangi hayvanlardan kurban olur, kurbanlığın vasıfları nelerdir? Kurban olarak kesilecek hayvanın öncelikle sağlıklı olması gerekir. Yüce Allah’a yakınlık için kesilecek kurbanın en iyi cins olması tavsiye edilir. Kurban olabilecek hayvanlar: Deve, sığır (inek, öküz, […]

Etiketler :