gazete uşak, uşak haber, uşak gazete, son dakika uşak

2017 Hicri Yılbaşı’na sayılı günler kaldı.Hicri yılbaşı yani 1 Muharrem ,bu sene 21 Eylül 2017 Perşembe gününe geliyor.Öncelikle Allah huzurun ve mutluluğun geldiği bir yıl nasip etsin.

Hicri yılbaşını nasıl karşılamalıyız? Hangi duaları ve zikirleri etmeliyiz?
Hicri takvim,Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in Mekke’den Medine’ye hicret etmesiyle başlamış olmaktadır. Müşriklerin yaptıkları eza ve cefaların ardından, Allah (c.c) peygamberimize hicret için emir verdiğinde,O, Hz.Ali’yi , kendisinde bulunan emanetleri sahiplerine vermesi için yerine vekil bırakarak yola çıktı.İşte bu kutlu yolculuğun vakti olan 1 Muharrem ,daha sonra Hz.Ömerîn hilafeti zamanında Hicri Yılbaşı ilan edildi.
Muharrem ayı,‘aşure’ gibi önemli bir günün yanı sıra ‘Kerbela’ gibi hüzünlü bir vakayı da içinde barındırıyor.
Peygamber Efendimiz’in (sas) ‘Allah’ın ayı’ olarak ifade buyurduğu Muharrem, İlâhî bereket, feyz ve keremin bollaştığı bir ay. Ayrıca tarih boyunca peygamberlerle ilgili birçok kurtuluş mucizelerinin yaşanmasına sebep oluşundan dolayı, diğer dinlerde de kutsal ay olarak kabul ediliyor. Nitekim Peygamber Efendimiz (sas) Medine’ye hicret ettikten sonra orada yaşayan Yahudilerin oruçlu olduklarını öğrendi ve orucu ne niyetle tuttuklarını sordu: “Bugün Allah’ın Musa’yı düşmanlarından kurtardığı, Firavun’u boğdurduğu gün. Hz. Musa, şükür olarak bugün oruç tutmuştur.” dedi, Yahudiler. Bunun üzerine Kâinatın Efendisi de, “Biz, Musa’nın sünnetini ihyaya sizden daha çok yakın ve hak sahibiyiz.” buyurdu.
Peygamber Efendimiz H.z.Muhammed(SAV) şöyle söyler: Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.
Bazı kaynaklarda, Peygamber Efendimiz’in aşağıdaki duayı hicri yılbaşında 3 defa okumayı tavsiye ettiği belirtilmektedir.

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün, es’elüke fîhel’ısmete mineş-şeytânir-racîm, vel-avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn.”

Manası: “Besmele”, “hamdele” ve “salvele”den sonra, “Ey Allah’ım! Sen Ebedî ve Kadîmsin [Kendinden evvel hiçbir varlık olmayan], varlığı, hayâtı devâmlı olan, kullarına keremi ziyâde, merhameti, ni’metler bağışlaması sonsuz, yalnız Sensin Allahım!

İşte bu yeni yıldır ki, ben, bu yıl boyunca, huzûrundan kovulmuş şeytândan korumanı ve dâimâ kötülüğü emreden nefsime gâlip olmam için yardımını ve beni Sana yaklaştıran işlerle meşgûl olmamı Senden dilerim ey celâl ve ikrâm sâhibi Allahım. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle muâmele eyle.
Bazı alimler Hicrî yılbaşı dolayısıyla akşam ile yatsı arasında, 10 rek’at namaz kılınmasını tavsiye etmişlerdir.Bu namazda, iki rek’atte bir selâm verilir. Her rek’atte; 7 Fâtiha-i Şerîfe, 7 Âyetü’l-Kürsî, 7 İhlâs-ı Şerîf okunur. Ve şöyle niyet edilir.

Yâ Rabbî, geçen seneyi benden râzı olarak ayır. Sâdır olan isyânımı (sene içerisinde işlediğim günahları) engin rahmetinle hasenâta (sevâba) tebdîl eyle. Beni hidâyet-i İlâhiyene ve rızâ-yı İlâhîne mazhar eyle.” Denilir ve namaza başlanır.

Namazdan sonra, mümkünse en az 11 kere Kelime-i Tevhîd: “Lâ İlâhe illAllâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît, ve hüve hayyün lâ yemût, biyedihi’l-hayr, ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”

11 kere istiğfâr-ı şerif: “Estağfirullâh-el azîm ve etûbü ileyk”,

11 kere salevât-ı şerîfe: “Allahümme salli alâ seyyidine Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed” okunur ve duâ edilir.
Ayrıca ,Bu günde mümkünse oruçlu bulunmak, gecesinde de Allah rızası için bir Tesbih Namazı kılmak, sonra duâlar, tevbe istiğfarlar edilerek Yüce Allah’a yalvarmak çok büyük bir sevap ve fazilettir.

17 Eylül 2017 - 23:01 'de eklendi.

2017 Hicri Yılbaşı Ne Zaman?

2017 Hicri Yılbaşı’na sayılı günler kaldı.Hicri yılbaşı yani 1 Muharrem ,bu sene 21 Eylül 2017 Perşembe gününe geliyor.Öncelikle Allah huzurun ve mutluluğun geldiği bir yıl nasip etsin. Hicri yılbaşını nasıl karşılamalıyız? Hangi duaları ve zikirleri etmeliyiz? Hicri takvim,Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in Mekke’den Medine’ye hicret etmesiyle başlamış olmaktadır. Müşriklerin yaptıkları eza ve cefaların ardından, Allah (c.c) […]

Etiketler :